Grönudden

I den mittersta och södra delen av Grönudden (en del av Skeppsholmen i Indalsälvens delta) har det bedrivits en del verksamheter historiskt som förorenat området. Det är också det område som i 40 år samlat MC-intresserade på den årlig Delta-träffen. Området är mycket välbesökt och idag ett område främst för rekreation och naturupplevelser. I projektet analyseras möjligheten att sanera gamla miljösynder parallellt med att skapa möjligheter för etablering av besöksnäringsaktörer och stärkt möjlighet till rekreation i området samtidigt som den unika miljön bevaras. Projektet bedöms vara klart för nästa utvecklingssteg under 2022 och i sin helhet om ytterligare några år. Området pekas ut i kommunens översiktsplan som ett LIS-område med inriktning främst mot rekreation och besöksnäring.

Grönudden havsnära