Grönudden - gula villan

Området är mycket välbesökt och ett område främst för rekreation och naturupplevelser. Här kan skapas möjligheter för etablering av besöksnäringsaktörer och stärkt möjlighet till rekreation i området samtidigt som den unika miljön bevaras.

Vi ser att Gula villan med omkringliggande område skulle vara en ypperlig plats att bedriva en restaurangrörelse på. Till detta ser vi möjligheter i att utveckla området för campingverksamhet i form av ställ- och tältplatser.

Översiktsbild Grönudden och Y:et-området

Visionsbild

Illustration vision Gula villan

Bild: Sweco