Midlanda Industriområde

Timrå Invest arbetar med att utveckla Midlanda Industriområde. Området ligger i direkt anslutning till regionens största flygplats Sundsvall Timrå Flygplats med anslutning till E4 inom några hundra meter. Delar av området består av färdig och hårdgjord byggklar mark, andra delar förbereds för nya industrietableringar. I det pågående utvecklingsprojektet som avser att ta fram en detaljplan (planbesked är beviljat av Timrå Kommun) och en stärkt VA-lösning för området. Området bedöms som särskilt intressant för kunskapsintensivt näringsliv och kontorslokaler med behov av goda kommunikationsmöjligheter.

Såggrundet