Midlanda verksamhetsområde

Timrå Invest arbetar med att utveckla Midlanda verksamhetsområde. Området ligger i direkt anslutning till regionens största flygplats Sundsvall Timrå Airport med E4 inom några hundra meter.

För delar av området pågår detaljplanarbete, för andra ska det startas och för vissa erfordras inte detaljplan. Vi förbereder mark för närservice, trafikservice, kontor, konferens och boende samt ytor för näringslivsverksamhet. Delar av området består av färdig och hårdgjord byggklar mark.

Området ligger centralt i Sundsvallsregionen nära Timrå, Sundsvall och Härnösand. Fem minuter bort ligger Torsboda Industrial Park där finns plats för stora industrisatsningar inom grön industri. Batteridelstillverkaren PTL etablerar en fabrik där med 1900 arbetstillfällen.

Visionsskiss över området kring Sundsvall Timrå Airport

Visionsbild