Om webbplatsen

Webbplatsen www.timrainvest.se är vår främsta kanal för att ge information till medborgare och andra besökare som fastighetsägare och exploatörer.

Ytterst ansvarig tjänsteperson för webbplatsen är VD.

Kommunens webbplats är utarbetad för att tillgodose många målgrupper och möta nuvarande tillgänglighetskrav. Funktioner som talsyntes och översättning finns, vilket gör att sidan blir tillgänglig för en större målgrupp.