2021

Protokoll Timrå Invest AB

Tidigare protokoll innan inkråmsaffären 2022.

Ordförande Stefan Dalin (S), Robert Thunfors (TP),
Mari Eliasson (S), Christian Söderberg VD.