Styrning och ledning

Timrå Industrivatten AB, organisationsnummer: 559470-7753

Styrelse
Stefan Dalin, ordförande
Markus Sjöström
Robert Thunfors
Mari Eliasson
Bernt Wallström
Tony Andersson, ersättare
Lars-Erik Nordin, ersättare

Tillsyn
Ägarrepresentant: Lars-Erik Byström, ersättare Roger Öberg
Revisor: Therese Malmgren, KPMG AB
Lekmannarevisor: Tord Norberg, ersättare Inger Nyhman

Vd
Christian Söderberg

Vd-instruktionPDF

Bolagsordning Timrå Industrivatten AB antagen 240208PDF