Styrning och ledning

Timrå Industrivatten AB, organisationsnummer: 559470-7753

Styrelse
Stefan Dalin, ordförande
Markus Sjöström, vice ordförande
Robert Thunfors, ledamot
Mari Eliasson, ledamot 
Bernt Wallström, ledamot
Tony Andersson, ersättare
Karl-Erik Svedin, ersättare

Tillsyn
Ägarrepresentant: Lars-Erik Byström (S) , ersättare Roger Öberg (S)
Revisor: Therese Malmgren, KPMG AB
Lekmannarevisor: Tord Norberg, ersättare Inger Nyhman (S)

Vd
Christian Söderberg

Vd-instruktionPDF

Bolagsordning Timrå Industrivatten AB antagen 240208PDF