Grönudden - Flottarmässen

Området är mycket välbesökt och ett område främst för rekreation och naturupplevelser. Här skapas möjligheter för etablering av besöksnäringsaktörer och stärkt möjlighet till rekreation i området samtidigt som den unika miljön bevaras.

På Grönudden startar vandringen ut i Indalsälvens deltaområde som är ett naturreservat. Två hängbroar och en tillgänglighetsanpassad stig tar dig till det vackra havsbadet Smackgrundet.

Vi ser att Flottarmässen med omkringliggande område skulle vara en ypperlig plats att bedriva en restaurangrörelse på. Till detta ser vi möjligheter i att utveckla området för campingverksamhet i form av ställ- och tältplatser.

Översiktsbild Grönudden och Y:et-området

Visionsbild

Illustration vision Gula villan

Bild: Sweco