Grönudden - Flottarmässen

Området är mycket välbesökt och känt för rekreation och naturupplevelser. Här skapar vi förutsättningar för etablering av besöksnäringsaktörer och bättre möjlighet till rekreation i området - samtidigt som den unika miljön bevaras.

På Grönudden startar vandringen ut i Indalsälvens deltaområde som är ett naturreservat. Två hängbroar och en tillgänglighetsanpassad stig tar dig till det vackra havsbadet Smackgrundet.

Vi ser att Flottarmässen med omkringliggande område skulle vara en ypperlig plats att bedriva en restaurangrörelse på. Området kan också utvecklas för campingverksamhet i form av ställ- och tältplatser.

Översiktsbild Grönudden och Y:et-området

Visionsbild

Illustration vision Gula villan

Bild: Sweco