Artikeln publicerades 16 april 2021

Nytt ägardirektiv antaget av kommunfullmäktige

2020-06-15

Vid kommunfullmäktige i Timrå kommun antogs den 15 juni 2020 ett nytt ägardirektiv för Midlanda Centrum AB.

Ägardirektiv:

Bolagets främsta syfte är att genomföra verksamheten till gagn för medborgarna, medborgarnytta. Bolaget ska samtidigt eftersträva en sund ekonomisk utveckling och sträva efter ett ekonomiskt överskott till Timrå kommun.

Särskilda direktiv för verksamhetsutvecklingen och ekonomi fastställs av kommunfullmäktige. Tjänsterna och verksamheten ska produceras så effektivt som möjligt. Timrå kommuns syfte med bolaget är att stimulera och skapa långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt i Timrå kommun.

Timrå Invest AB ska inom Timrå kommun förvärva, äga, sälja, utveckla, bebygga och förvalta:

  • Fastigheter och mark för näringslivets behov
  • Mark för bostäder
  • Infrastruktur för tillväxt

För att göra ovanstående ska bolaget:

  • i nära kontakt med det lokala näringslivet och Timrå kommuns övriga näringslivsfrämjande verksamhet ha kunskap om näringslivets framtida behov av fastigheter.
  • marknadsföra Timrå så att näringslivet i Sverige uppfattar kommunen som en attraktiv plats och partner vid nyetablering.

Här kan du ta del av protokollet från kommunfullmäktige:
www.timra.se/kommunpolitik/sammantradesinformation/kommunfullmaktigessammantradenlänk till annan webbplats