Styrning/Ledning

Styrelse

Stefan Dalin, ordförande (S) stefan.dalin@timra.se

Mari Eliasson, vice ordförande (S) mari.eliasson@timra.se

Robert Thunfors, ledamot (T) robert.thunfors@timrapartiet.se

Sanna Wallin, ledamot (S)

Markus Sjöström, ledamot (M)

Tony Andersson, ersättare (M)

Lars Kempe, ersättare (S)

Tillsyn

Ägarrepresentant: Lars-Erik Byström (S) , ersättare Roger Öberg (S)

Revisor: Therese Malmgren, KPMG AB

Lekmannarevisor: Tord Norberg

Ledning

VD - Christian Söderberg christian.soderberg@timrainvest.se