Artikeln publicerades 3 december 2021

Leverantörsinfo! Ändrad fakturahantering

Ändrad fakturahantering från 1 december 2021

Vi byter system och ändrar våra rutiner per 1 december 2021. Alla fakturor efter detta datum ska skickas i första hand via EDI enligt följande;

Timrå Invest AB
GLNnr 7340109102919.
VAN-Operatör Tieto Sverige

Eller PEPPOLid
0007:5564155231

I andra hand via e-post till adressen faktura@timrabo.se (som sköter om scanningen av fakturor). Faktura ska skickas som pdf-bilaga och en pdf per faktura och mail. Vi kommer inte att läsa mailen utan dessa hanteras automatiskt.

Frågor ang detta eller andra ekonomifrågor skickar ni till epost@timrainvest.se. Fakturor som skickas utan att följa dess regler eller i felaktiga format kommer att returneras.

Alla fakturor ska vara ställda till Timrå Invest AB, samt i förekommande fall även med projekt enligt följande (gärna i fakturahuvudet).

Er referens förnamn efternamn
Ert projektnr-

Har Ni några frågor med anledning av ovan, tveka inte att maila oss.

Med vänlig hälsning

Timrå Invest AB