Artikeln publicerades 10 december 2021

Nu pågår samråd för en energiintensiv etablering i Torsboda

Från och med den 1 december 2021 fram till den 14 januari 2022 pågår samråd för detaljplan Torsboda 1:2 m.fl med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa förutsättningar för ett nytt större industriområde i Torsboda, beläget ca 2,5 km väster om Söråkers centrum.

Planområdet ligger strategiskt nära E4, flygplats, järnväg och hamn. Möjligheten till att försörja en industrietablering med stora mängder el är särskilt goda inom detta planområde.

Här kan du ta del av handlingarna och läsa mer om detaljplanen länk till annan webbplats

Informationsfilm Torsboda detaljplan

Timrå kommun har tagit fram förslag på en detaljplan som möjliggör för industrimarkanvändning i Torsboda. Hör Olof Lindstrand, verksamhetsansvarig på samhällsenheten på Timra kommun, berätta om detaljplanen. Även Christian Söderberg, vd på Timrå Invest AB, lyfter frågan om varför en större etablering är så viktigt för såväl regionen som för Timrå kommun och vad det skulle få för effekter i Timrå.