Artikeln publicerades 19 december 2023

Planer sätts i verket

Satsningar för friluftsliv, turism, industrier och affärsverksamheter samsas alla i den affärsplan som Timrå Invests styrelse nyligen klubbat igenom. Visionsbilder finns framtagna och nu startar arbetet med att göra verkstad av både helt nya och nygamla planer.

Affärsplanen sträcker sig fem år framåt i tiden och tre områden är utpekade som pågående exploateringsprojekt: Y:et-området, Midlanda verksamhetsområde och Grönudden-Gula villan.

- I Timrå kommun finns ytor, höga naturvärden och många som jobbar tillsammans för hållbar utveckling, säger Stefan Dalin (S), ordförande Timrå Invest. Vi har länge haft en tro på kraften i området kring Sundsvall Timrå Airport och nu kan planerna sättas i verket. Y:et och Grönudden är redan idag populära utflyktsmål och här finns potential att utveckla ännu mer.

Att rusta upp och arrendera ut Gula villan för restaurangverksamhet, en utbyggnad av servicehuset vid Y:et och fler ställplatser är några av visionerna. Besöksnäring, upplevelser för många och tillgängliggörandet av den unika naturen är i fokus i planerna.

Idéer väcks till liv

Redan 1991 gjordes de första planerna för att utveckla området runt Midlanda men andra prioriteringar har gjort att satsningarna fått stå tillbaka. I och med utvecklingen av Torsboda Industrial Park är läget nu annorlunda.

- Intresset från företag att etablera sig i Timrå är stort nu och möjligheter finns för våra lokala företag att göra nya affärer. Genom infrastruktursatsningar och markförberedelser skapar vi förutsättningar så att samhället gynnas, säger Markus Sjöström (M), vice ordförande Timrå Invest. Vi räknar med att de första aktörerna tar plats i Midlandaområdet under de kommande två åren.

Timrå kommun och Timrå Invest AB förbereder mark för exempelvis dagligvaruhandel, trafikservice, industrier, kontor, konferenslokaler och hotell på Midlandaområdet. För delar av området pågår detaljplanearbete, för andra ska det startas och för vissa behövs det inte.

Exploateringen av Grönudden-, Y:et- och Midlandaområdet beräknas ge ett ekonomiskt överskott. Investeringar i vägar och annan infrastruktur finansieras genom intäkter för kommande försäljning av mark.

- Det vi tagit fram är visioner och planer. Allt kanske inte kommer att genomföras men nu har vi en tydlig riktning för vårt arbete, säger Christian Söderberg, vd Timrå Invest AB.

Utvecklingsskiss med visionsbilderPDF

Utvecklingsprojekt

Affärsplan PDF