Artikeln publicerades 29 januari 2024

Nytt kommunalt bolag för industrivatten

Interiör pumpstationen vid Norrån. Vattenrör går ner i vattentank.

Timrå Industrivatten AB ska leverera vatten för industriändamål

Timrå Industrivatten AB blir namnet på det dotterbolag till Timrå Invest AB som ska utveckla och hantera leverans av industrivatten till Söråkers industriområde och industriparken i Torsboda. Kommunfullmäktige i Timrå beslutade på sitt möte 29 januari att Timrå Invest ska starta dotterbolaget.

- Det här är en bra investering. Leverans av industrivatten blir en god framtida intäktskälla som kommer Timrås invånare till godo när befintliga och framtida kunder på industriområdena betalar avgift för det vatten de behöver, säger Christian Söderberg, vd Timrå Invest.

Timrå Industrivatten AB ska leverera vatten för industriändamål till befintliga och nya kunder vid Söråker Industriområde, Torsboda industriområde och Torsboda Industripark. Vattnet pumpas från ett industrivattenverk vid Norrån i Söråker som idag ägs och drivs av Timrå kommun. Timrå Invest övertar vattenverket och lägger verksamheten i det nya dotterbolaget Timrå Industrivatten AB, enligt fullmäktiges beslut.

Bygger för utveckling

Pumpar och annan utrustning i industrivattenverket är tillräcklig för dagens leveranser till befintliga företag men en modifiering krävs för att vattenverket också ska kunna leverera industrivatten till företag på Torsboda Industripark. Investeringen beräknas kosta 60 miljoner kronor och kommunfullmäktige har sagt ja till Timrå Invests begäran om borgen på den summan.

Ombyggnaden gör att kapaciteten går från ungefär 100 kubikmeter vatten per timme till upp emot 500 kubikmeter. Den totala volym som kan pumpas upp från Norrån regleras i en vattendom som ger möjlighet till 1 080 kubikmeter per timme.

- Vi utvecklar leveranskapaciteten för befintliga och framtida kunder i området och säkerställer hög driftsäkerhet. Vi investerar för en volym som ska kunna tillgodose behovet av industrivatten hos flera större verksamheter vid industriparken i Torsboda, säger Christian Söderberg, vd för Timrå Invest AB och även vd för det av Sundsvall och Timrå kommuner gemensamt ägda Torsboda Industrial Park AB.

Interiör pumpstation

Pumpstationen behöver byggas ut för att kunna leverera industrivatten till företag på Torsboda Industripark.

Vinterbild på Norrån i Söråker täckt av snö.

Vattnet pumpas från Norrån i Söråker.